Макулна дегенерация

В устройството на окото, съвсем буквално, макулата има централна роля – тя е отговорна за централното и детайлно зрение. Способността да разпознаваме лица, дори фактът, че в момента четете този текст, се дължи на нейната добра функция.

Макулната дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ), е социално значимо заболяване, което води до трайно увреждане на зрението.

Рискови фактори за МДСВ са възраст над 65 години (с нарастване на възрастта рискът от това заболяване се увеличава до 4 пъти); два пъти по-често се среща при жените;

  • фамилна обремененост
  • хипертонична болест и сърдечно-съдови заболявания
  • тютюнопушене
  • продължително излагане на слънчева и синя светлина
  • нерационално хранене.

Въпреки че за всеки от нас понякога е по-удобно да не разпознае нечие лице, съгласете се, че е меко казано некомфортно да сте заобиколени единствено от силуети. Така че, при появата на тъмни петна, разкривени линии или при наличието на предразположения към МДСВ прегледът при офталмолог е повече от необходим. Неговото отлагане може да има сериозни последици, тъй като при МДСВ загубата на зрение е необратима.

Галерия