Диабетна ретинопатия

Диабетът е заболяване, което напоследък придобива тревожните мащаби на епидемия.

Нерационалното хранене, недостатъчната физическа активност, стресът и наследствените фактори са основни причини за това състояние, при което организмът е неспособен да произвежда хормона инсулин. Инсулинът е ключът към „склада със запасите“ от жизненоважната глюкоза. Без него, образно казано, ние имаме горивото, но то е заключено и не можем да го използваме. Това гладуване на клетките предизвиква увреждане на кръвоносните съдове.

Засягайки всички кръвоносни съдове, диабетът предизвиква полиорганно увреждане, в т.ч. и на окото. Проявата на заболяването обхваща различни очни структури – при диабетици по-често се образува халацион; увеличава се броят и, за съжаление, се понижава възрастта на пациентите, с диабетна катаракта. Но най-сериозното увреждане на зрението, резултат от диабета, е диабетната ретинопатия, която е сред основните причини за слепота. Тя се развива в няколко форми и уврежда необратимо зрението, въздействайки в няколко посоки.

При по-леката форма – непролиферативната диабетна ретинопатия, е възможно в амбулаторни условия да се приложи терапия с ретинален лазер и медикаментозно лечение. Възможността за действие при настъпване на усложнения, причинени от по-сериозната форма на диабетна ретинопатия – пролиферативната, е чрез витреална хирургия. Тъй като загубата на зрение е най-осезаемият, но съвсем не единствен симптом на диабетната ретинопатия, профилактичните прегледи са от особена важност за нейното своевременно диагностициране. Често протичането на процесите на увреждане на очното дъно остават невидими и неосъзнати от пациента и превенцията на тежките усложнения изисква посещение при офталмолог поне веднъж годишно.

Диагностиката на диабетната ретинопатия налага освен стандартен очен преглед – зрителна острота, биомикроскопия на преден очен сегмент, оглед на очно дъно на широки зеници, и високоспециализираното изследване флуоресцеинова ангиография (ФА). Нашият кабинет е оборудван с 3D OCT-2000 FA plus на TOPCON – един от най-модерните и прецизни апарати за извършване на това важно изследване.

Галерия