Тонометрия

Тонометрията е метод за непряко измерване на вътреочното налягане. То се извършва палпаторно (чрез натиск върху очната ябълка при затворени клепачи) или инструментално (чрез тонометър). Нормалните стойности на вътреочното налягане са до 21 mmHg.

Безконтактната тонометрия позволява изследването да става бързо, но златният стандарт е методът на Goldmann, който осигурява по-голяма прецизност. Необходима е специална призма, монтирана към биомикроскопа, багрилно вещество и локален анестетик.

Галерия