Офталмоскопия

Офталмоскопията е обективен метод за изследване на очното дъно. Тя се базира на метода на просветляването и може да бъде права (директна) и обратна (индиректна) офталмоскопия. Правата офталмоскопия се извършва с офталмоскоп.

За индиректната офталмоскопия са необходими индиректен бинокуларен офталмоскоп и лещи (+20 D или +30 D).

Оглед на очното дъно може да се извърши и с биомикроскоп и леща +90 D.

Първият офталмоскоп е констуиран през 1851 година от немския физик Helmholtz.

Галерия