Флуоресцеинова ангиография (ФА)

Флуоресцеиновата ангиография (ФА) е високоспециализирано инвазивно изследване за диагностика на диабетна ретинопатия. Методът се състои във фотографиране на изпълнените с флуоресцеин кръвоносни съдове на ретината. Това предоставя информация за степента на увреда и възможност за преценка на последващо лечение.

ФА има диагностична стойност и при други заболявания на очното дъно като тромбоза на венозните съдове, възпалителни заболявания, тумори.

Галерия