Биомикроскопия

Изследване, при което на живо се наблюдава човешкото око. Извършва се чрез специален апарат – биомикроскоп.

Това изследване е възможно благодарение на феномените отражение, пречупване и разсейване на светлината, при които прозрачните очни среди от невидими стават видими. Може да се използват различни видове светлина – бяла, синя, ултравиолетова (посредством филтри).

Чрез биомикроскопа се изследва предният очен сегмент, но при поставяне на допълнителни лупи (60 D, 90 D) се наблюдава и очното дъно.

Първият биомикроскоп е създаден от шведският офталмолог и физик Gullstrand през 1911 година.

Галерия