Авторефрактометрия

Авторефрактометрията (АРМ) представлява компютърна диагностика на зрението – обективно автоматизирано изследване на рефракцията на окото.

Галерия