Ранна фетална морфология

Първата фетална морфология се провежда в периода 12-14 г.с. на първия триместър.

Посредством прегледа се прави оценка на анатомичното развитие на плода и се установява навременно дали има наличие на морфологични дефекти.

По време на прегледа се оглеждат всички анатомични области на ембриона, като се следи за възможни морфологични аномалии и увреждания, измерва се неговата дължина и се определя вероятната дата за раждане. След 12 г.с. е възможно и определянето на пола на бебето. За целта се правят необходимите ехографски измервания на ембриона.

Заедно с ултразвуковата диагностика се провежда и комбиниран скрининг за хромозомни аномалии. Биохимичният скрининг представлява кръвно изследване, по време на което от бременната се взима кръв за изследване на нивото на плацентарните хормони. Получените резултати се въвеждат в специален софтуер, който изчислява риска за хромозомни аномалии, риска за развитие на прееклампсия и други усложнения на бременността. Резултатите се интерпретират от извършващия изследването специалист.
При желание на бременната, биохимичният скрининг може да бъде заменен с неинвазивен генетичен тест. В този случай също се взима кръв от бременната и се изследва наличната в нея ДНК с плацентарен произход.

В случаите, в които има висок риск за хромозомна аномалия или се установи органна аномалия, в този срок на бременността може да се извърши диагностична процедура – хорионбиопсия или амниоцентеза в 16 г.с.

Важно!

Прецизно и коректно проведената ранна фетална морфология не отменя необходимостта от извършване на последваща фетална морфология, съответно през втория и третия триместър на бременността! С напредване на бременността и нарастването на плода подобни прегледи предоставят много по-детайлна информация, която позволява правилната лекарска намеса при необходимост от такава!