Късна фетална морфология

Късната фетална морфология е препоръчително изследване, което е част от схемата за проследяване на бремеността. 

Насрочва се по време на последния стадии на бременността, а именно в третия триместър (29+ г.с.).

В третия триместър плодът е зрял и реагира на стресови фактори. Установява се правилното развитие на органите. Чрез ултразвуковото изследване на този късен етап от бременността могат да бъдат открити някои структурни нарушения, които могат да се появят или да бъдат разпознати в този период, както и да се прогнозират потенциални усложнения, свързани с предстоящото раждане. В допълнение, този последен етап от бременността дава най-ясна представа за потенциално изоставане в растежа на плода.

Чрез Доплерово изследване на кръвотока в главните съдове, изследване на двигателните рефлекси на плода, количеството околоплодни води, състоянието на плацентата и пъпната връв, се оценява наличието на фетално страдание.

След 34 седмица освен ехографският преглед, за състоянието на плода информация дава и кардиотокографията. Изследването представлява продължителен запис на маточната активност (наличие на контракции), сърдечните тонове и големите движения на плода. Може да бъде лесно интерпретирано и съпоставено с предходно или последващо такова изследване.

Важно!

От изключителна важност за всяка бременна е да преминава през редовни женски консултации при акушер-гинеколога, проследяващ бременността ѝ, както и да премине през високоспециализираните прегледи фетална морфология през първи и втори триместър от бременността. Прецизното и систематично проследяване на бременността увеличават шансовете от навременна и акуратна диагностика, както и от предприемането на правилна лекарска намеса при необходимост от такава.