Кардиотокография – Non-stress test (NST)

Кардиотокографията, още позната като Non-stress test (NST), е изследване, което съставлява част от проследяването на бременността в последния триместър.

С напредването на бременността, и по-точно след 34 г.с., освен ехографският преглед, кардиотокографията също дава ценна информация за състоянието на плода.

Изследването представлява продължителен запис на маточната активност (наличие на контракции), сърдечните тонове и големите движения на плода. Може да бъде лесно интерпретирано и съпоставено с предходно или последващо такова изследване.