Фетална морфология

Прегледът Фетална морфология е специализирано ехографско изследване, компонент на пренаталната диагностика, което се е превърнало в неразделна част от грижата за бременността. За бременната протича подобно на останалите прегледи по време на бременността. В зависимост от положението и движенията на плода прегледът може да бъде с различна продължителност.

Извършва се от квалифициран специалист, който преглежда всяка една анатомична област на развиващия се плод поотделно, което позволява да се открият и съответно изключат множество аномалии в развитието. Прави се оценка и на плодните придатъци – пъпна връв, плацента, околоплодна течност, както и на маточното тяло и шийка. По този начин се откриват рискови фактори и се дават препоръки за по-нататъчното проследяване и терапия през бременността. В основната си част прегледът протича в черно-бял 2D режим, а когато бебето „позира,“ разбира се, не пропускаме възможността да зарадваме нашите пациенти с генерирането на 3D избражения и клипове на лицето му.

В МЦ „Д-р Минев“ прегледите се извършват с най-съвременна апаратура. Освен по-добра диагностика, това Ви гарантира и абсолютната безопасност на изследването.

Кога се извършва прегледът?

Нашият стремеж е да открием всяка една аномалия максимално рано! В същото време органите на развиващия се плод растат и се развиват до края на бременността и след раждането. Когато за първи път е възможно да видим развиващия се ембрион, той е с размер около 6мм, а при раждането новороденото достига до 50 см- близо 100 пъти е увеличило размера си. Фетална моргфология може да се направи във всяка една седмица след навършени 12 гестационни седмици и размер на ембриона 6 и повече сантиметра. Когато прегледът е планиран, той се извършва в първи, втори и трети триместър на бременността.