Фетална морфология през втория триместър

Периодът 19-23 г.с. на втори триместър на бременността позволява най-пълен и подробен анализ на феталната анатомия.

По време на втория преглед фетална морфология се изследват обстойно всички органи и системи на бебето. Важна част от ултразвуковия преглед е оценката на структурата и функцията на сърцето на плода. Специално внимание се обръща на състоянието и функциите на плацентата и матката. Проследяват се темповете на растеж и развитие на плода и се откриват бременностите с повишен риск за преждевременно раждане.