Доплерово изследване

Един от ключовите етапи от прегледите фетална морфология е изследването на феталния и плацентарния кръвоток чрез така нареченото Доплерово изследване.

Чрез Доплерово изследване на кръвотока в главните съдове, изследване на двигателните рефлекси на плода, количеството околоплодни води, състоянието на плацентата и пъпната връв, се оценява наличието на фетално страдание. Благодарение на изследването може да се определи и изоставане в развитието на плода.

Доплеровото изследване се назначава спрямо индивидуалните нужди на всяка бременна, но обикновено се насрочва през втори или трети триместър на бременността. През третия триместър изследването се комбинира с късна фетална морфология.