HPV – човешки папилома вирус

Това е вирус, който има много щамове. Част от тях се наричат високопатогенни или високорискови щамове, защото имат възможността да се включат в генома на нормалната клетка и да нарушат апоптозата (самозагиването на клетката след 28 дни живот). Това води до стареенето на клетките и започващо неправилно делене, при което се образуват ракови клетки.

Вътрешната повърхност на шийката на матката (а понякога и външната повърхност) е покрита с едноредни цилиндрични клетки, които нямат никакви защитни сили. Там навлиза вирусът, който, за съжаление, е много разпространен и се счита, че почти всеки човек го носи. Когато навлезе и си стои в клетката, без да се включи в структурата на гените ѝ, не предизвиква проблем. Опасяваме се обаче, че никой не знае кога ще се случи навлизането в генома на клетката. А оттук нататък рискът от рак на шийката на матката се увеличава многократно.

За доказването на HPV се използват основно PCR техниките.

За нещастие, отрицателният резултат не дава 100% сигурност, че няма заболяване. Това произтича от многото условности при правилното взимане на секрет от шийката на матката. Положителният резултат обаче е 100% точен. След положителен резултат е редно да се направи ново изследване за доказване дали вируса е включен в генома на клетката.

Има няколко схеми на лечение, когато вирусът е в клетката, но не се е включил в генома ѝ. Нито една не дава 100% излекуване, но въпреки всичко действат. Лошото е, че никой не е предпазен от реинфекция с вируса.

Когато се докаже, че вирусът е включен в генома на клетката, тогава основното лечение е премахване на част от лигавицата, покриваща шийката на матката, с ток. Ако вече има изменения в деленето на клетките, се прави конизация на шийката на матката.