Ехография на гърди

Това е задължителен профилактичен ежегоден преглед за търсене рак на гърдата след 24-годишна възраст!

След навършване на 45 години се прави и мамография на 2 години по веднъж. Това е продиктувано от факта, че между 45 и 60 години рязко се покачва заболеваемостта от рак на гърдата и според много публикации засяга до 12% от жените.

  • Само ултразвуковият преглед доказва рак на гърдата в 80% от случаите.
  • Само мамографията доказва рак на гърдата в 80% от случаите.
  • Ултразвук и мамография дават 90% точност.
  • Ултразвук, мамография и ядрено магнитен резонанс дават 99% точност.

За целта на прегледа е необходим съвременен ултразвуков апарат с подходящ трансдюсер с висока честота. Модерните, високотехнологични апарати имат програма за еластография, която на базата на плътността дава изображение, което заостря вниманието на лекаря.