Лапароскопия

Лапароскопията е оперативен метод, при който се прониква в коремната кухина, раздува се с въглероден двуокис и се оглежда за изменения. От диагностично средство в миналото днес е предпочитан оперативен метод за лечение, с който се извършват безкръвни операции. Понастоящем няма операция, която не може да се извърши лапароскопски.

Лапароскопската апаратура се състои от оптична система, телескоп, камера, монитор и инсуфлатор на СО2. Към тази основна система се надграждат още много уреди за рязане с ток и коагулиране, промиване и изсмукване на коремната кухина, лазер за операции, морсилатор за раздробяване и изваждане на миомни възли и цялата матка, както и множество фини инструменти, с които се работи през две или три дупки на коремната стена.

Чрез лапароскопия се правят корекции на всички органи в малкия таз, които се нуждаят от оперативно лечение

  • матка
  • маточни тръби
  • яйчници.

Отстраняват се сраствания, ендометриални кисти, миоми, матка, туморни образувания, вродени аномалии на матката, извънматочна бременност. Лапароскопията е особено прецизен метод за диагностика и лечение на неизяснен стерилитет. С нейна помощ се установяват: проходимост на маточните тръби, състоянието на матката, яйчниците, наличие на кисти, сраствания и други възпалителни изменения. В хода на операцията тези изменения могат да бъдат коригирани своевременно.

Предимствата на лапароскопията пред коремната операция са много. Лапароскопията е изключително прецизен метод, което се дължи основно на това, че образът е увеличен, работи се с инструменти, чиято захващаща повърхност е между два и пет милиметра, протича с минимална кръвозагуба и намален болничен престой поради бързото възстановяване. Постоперативният период e и почти безболезнен. При лапароскопията има минимално травмиране на околните тъкани и органи, както и ниска честота на постоперативни инфекции и сраствания. Поради миниатюрните разрези на мястото на интервенцията, белезите след време изчезват. До седем дни пациентката може да върне към обичайния си ритъм на живот.

В 21 век лапароскопията се е наложила като пълноценен лечебен метод, чрез който се извършват всички гинекологични операции, включително и най-сложните.