Съхранение на стволови клетки

Скорошно проучване показва, че клетките от тъкан от пъпна връв, могат да имат още по-широка употреба при медицинско лечение в сравнение с хемопоетичните клетки от кръвта от пъпна връв. Същият вид стволови клетки могат да се вземат и от млечни/постоянни зъби, като източник в случая се явява зъбната пулпа. Английската фирма Cells4Life първа в света е разработила и метод за извличане и съхранение на стволови клетки от плацентата.

Процедурата по извличане на стволови клетки у нас е следната:

Семейството постъпва в болницата с необходимия сет за взимане на материала.

След като екипът, водещ раждането, събере в сакче с вместимост 100-150 мл от кръвта от пъпната връв, тя се транспортира до лаборатории, най-често във Великобритания, от медицински одобрени куриери в специална кутия (сет), защитена от неблагоприятни температурни условия. В нея са поставени и самият фрагмент от пъпна връв с таблетка консервант за стабилизиране на  свойствата, както и малко количество венозна кръв на родилката /майката/ за проверка наличието на кръвни вируси в активна фаза по метода PCR Елайза, застрашаващи надеждността на пробата за трансплантация /Хепатит, Спин, Сифилис/.

Следва диференциално броене, преди и след обработка на стволовите клетки, с цел да се отделят различните видове кръвни клетки и да се регистрират. Мезенхимните стволови клетки, извлечени от парченцето пъпна връв, се култивират, за да се гарантира жизнеспособността на всяка проба. Трета проба от плазма и еритроцити се съхранява за евентуална нужда от анализ за ДНК- съвместимост /HLA- типизация/, като се гарантира приложението както за автоложна, така и за алогенна трансплантация. В края на процеса материалът се замразява при температура -196 *C и пари на течен азот в двойно ламинирани торбички с две отделения за многократна употреба и дългосрочно съхранение.

Чрез съхранението на стволови клетки на Вашето дете, Вие гарантирате, че при нужда от трансплантация на стволови клетки,  детето или генетично свързан член на семейството, винаги ще има уникален и навременен достъп до пробата. Стволовите клетки ще бъдат криосъхранени и извикани само за Вашето семейство и никой друг няма право да получи пробата без Ваше позволение!