Биохимичен скрининг (БХС)

Биохимичният скрининг (БХС) е бързо, безопасно и неинвазивно изследване на определени кръвни показатели, което се провежда в комбинация с ранна фетална морфология, т.е. 11-13 г.с. от първия триместър. Представлява специализирано кръвно изследване, насочено към ключови хормони, които дават съществена информация за здравето и развитието на бебето.

Биохимичният скрининг е задължителна и основна стъпка от пренаталната диагностика, която проверява нивата на два хормона, произвеждани от плацентата (плацентарен протеин и свободен бетахорионгонадотропин), и оценява риска от вродени хромозомни аномалии при бебето. Основните генетични дефекти, които БХС цели да установи, са Синдром на Даун (тризомия 21), Синдром на Едуардс (тризомия 18), Синдром на Патау (тризомия 13).

Ако БХС покаже висок риск за някоя от генетичните аномалии или се намира в сивата зона се препоръчват неинвазивни кръвни тестове, при които се взима кръв от майката и се търсят фетални клетки, които биват изследвани. Инвазивните тестове са биопсия на хориални въси (CVS) – насрочва се в периода 11-15 г.с. – и амниоцентеза – след 17 г.с.

Оптимални периоди за провеждане

  • Ранен БХС през първи триместър (11-13 г.с.)- осигурява около 95% успешност за откриване на хромозомни аномалии
  • Късен БХС през втори триместър (15-20 г.с.) е доста по-неточен и може да предостави по-малко надеждни резултати, което, от своя страна, може да доведе до ненужно тревожни ситуации

За да се увеличи точността на получените резултати, БХС се комбинира с извършването на ранна фетална морфология!