Вътрематочна инсеминация

Това е метод, при който в кухината на матката се вкарват предварително обработени сперматозоиди с цел да се преодолеят нередности, основно свързани със спермограмата: намален брой на сперматозоидите, намалена подвижност, намалена преживяемост, наличие на антиспермални антитела, променен вискозитет на спермата и др. По-рядко се използва при неблагоприятни състояния на влагалището и шийката на матката, защото тези състояния са по-рядко срещани. В случаи на азооспермия се практикува донорска инсеминация. Извършва се с донорски материал, който отговаря на всички условия, поставени от Агенцията по трансплантации.

Предварителните изследвания, които се правят, са определени от Агенцията по трансплантации и те не подлежат на дискусия. Задължителни са: посявка от вагинален или цервикален секрет, както и посявка на семенна течност, които са валидни един месец; изследване на СПИН, Васерман, Хепатит В и Хепатит С. Изследват се и двамата партньори. Валидността на тези изследвания е три месеца.

Нашата препоръка

Не правете инсеминации, без да имате предварително направена хистеросалпингография или лапароскопия. В противен случай е възможно да давате пари необосновано.
Често пъти медицинските специалисти извършват хидропертубация за доказване на проходимостта на тръбите.
Ако трябва да степенуваме методите за доказване на проходимостта на тръбите обаче, бихме ги подредили по следния начин:

  • хидропертубация
  • хистестеросалпингография
  • фертилоскопия
  • лапароскопия

Като 3 и 4 са с най- голяма точност и достоверност.

Втора препоръка

Не правете инсеминации в нелицензирани центрове. Колегите, които извършват подобна дейност носят отговорността за това (морална и юридическа), но Вие ще инвестирате средства, енергия и емоции в нещо, което няма да Ви доближи до желания резултат, а след четири такива инсеминации, няма да получите документ, с който да кандидатствате във Фонда за асистирана репродукция.

За процедурата

Овулацията се определя с фоликулометрия около 9 -10 -11 ден от началото на менструацията. Овулацията се таймира при определена големина на фоликула.

В деня на самата манипулация пациентките постъпват в клиниката в 8 часа сутринта. Не е нужно да бъдат гладни и жадни. Партньорът Ви дава материал, който се обработва в рамките на час и половина. През това време Вие пиете вода и не уринирате. Когато материалът е готов, акушерката проверява дали е достатъчно пълен пикочният мехур и организира самата манипулация. Под ултразвуков контрол, със същата техника, с която се прави и ембриотрансфер, се депонират обработените сперматозоиди в кухината на матката. По време на цялата манипулация не трябва да усещате никаква болка. Единственият дискомфорт трябва да идва от препълнения пикочен мехур, но това осигурява по-добра видимост и акуратност на манипулацията. След инсеминацията лежите 20 минути и след това може да напуснете болницата. Ако до момента на инсеминацията фоликулът не се е спукал, препоръчваме да се правят упражнения за коремната преса. По този начин се увеличава налягането и се благоприятства овулацията. Към 17:00 ч. в деня на инсеминацията или на следващия ден се препоръчва нов ултразвуков преглед, който да установи дали е настъпила овулация. Ако не е, на следващия ден се препоръчва реинсеминация по преценка на лекаря. Той трябва да установи и за наличие на евентуален ЛУФ синдром.

След манипулацията Ви изписваме рецепта с препарат, подпомагащ лутеалната фаза. Правите си тест за бременност след 12-14 дни. Успеваемостта по статистически данни е до 12%. Четири инсеминации дават 60%, шест дават 90%, десет дават 90%, двадесет дават 90%. Не се правят повече от шест инсеминации!
При четири неуспешни инсеминации държавата ще Ви отпусне пари, за да започнете инвитро процедура.