Криоперевация – съхранение на сперматозоиди

Криопрезервацията е метод за замразяване и съхранение на гамети, ембриони и тъкани при много ниска температура.

В конкретния случай става дума за съхранение на сперматозоиди. Основната цел е да бъдат замразени и съхранени за бъдещо лечение на стерилитет. Много са случаите, при които се използва този метод.
Ще споменем само някои от тях: когато поради злокачествено заболяване при мъжа се налага оперативно лечение, лъчелечение или химиотерапия, които биха унищожили функцията на тестесите. В случаите, когато спермограмата не е достатъчно добра и се налага да се съберат няколко порции сперма за извършването на инсеминация; когато е започната инвитро процедура, но на партньора се налага да отсъства в деня на изваждане на яйцеклетките и оплождането им; съхранение на сперматозоиди като донорски материал и др.

При тази процедура се изисква предварително изследване на СПИН, Васерман, Хепатит В и Хепатит С, микробиологично изследване на спермата. Когато се съхраняват сперматозоиди във връзка с донорство, процедурата е доста по-сложна и се правят допълнителни генетични изследвания на донора.

Изисква се предварително въздържание от 4-5 дни, за да има максимален брой качествени сперматозоиди. Спермата се обработва и се отделят само качествените сперматозоиди. За замразяването се използва течен азот. Замразените сперматозоиди могат да бъдат използвани след много години. Когато се замразят качествени сперматозоиди, при размразяването им над 90% продължават да бъдат качествени. Когато материалът за замразяване не е достатъчно качествен, този процент е доста по-нисък и е в зависимост от качеството на сперматозоидите преди замразяването им.