IN VITRO / ICSI / Оплождане

Всяка пациентка е индивидуален казус!

При една IVF процедура се спазва определена последователност на действията. Един месец, а при поликистоза – два месеца – преди процедурата, се започва прием на определени препарати, чиято цел е да благоприятстват отделянето на повече и по-качествени яйцеклетки. Правят се някои изследвания, които подпомагат успеваемостта, гарантират здравето на жената и изхода на бременността, когато тя вече е факт. При поликистозата целта на приеманите медикаменти е да се намали рискът от хиперстимулация. На втория или третия ден се прави ултразвуков преглед и се изследват базисните нива на определени хормони, тясно свързани с успеваемостта на стимулацията. От третия ден се започва същинската стимулация с FSH. В даден момент се добавя и още един препарат – антагонист, който пречи мозъкът да вземе неправилно решение и сам да таймира овулацията.

В Ню Лайф – клиниката с която работим – се използват всички видове рекомбинантни и уринарни препарати, най-често в комбинация. По време на стимулацията се правят няколко ултразвукови прегледа, за да се проследи правилното зреене на фоликулите, което гарантира изваждането на качествени яйцеклетки. Изследва се също така и растежът на хормоните, за да намалим риска от субективното ултразвуково изследване. Работим по къс протокол. Подборът на препаратите и дозите за стимулация се определя от броя на антралните фоликули на втория или третия ден на цикъла и от теглото на пациентката. При определени ултразвукови и хормонални критерии за зрялост на яйцеклетките се таймира овулацията. Яйцеклетките се изваждат под ултразвуков контрол с венозна анестезия. Третият критерий за висока успеваемост е изваждането на максимален брой качествени яйцеклетки от пунктирани фоликули. Принципът на Мечо Пух – колкото повече, толкова повече – е валиден и тук. Стимулацията се извършва изключително внимателно особено когато има предпоставки за хиперстимулация. Когато има намален овариален резерв и зреят малко фоликули, се внимава най- много за изваждането на качествени яйцеклетки. Ултразвуковото измерване в никакъв случай не е критерий за зрялостта на яйцеклетките. В тези моменти много разчитаме на качествена лаборатория, за да вземем правилно решение за таймиране на овулацията.

След изваждането на яйцеклетките на ход са ембриолозите. Техните действия често се смятат за най-важни за успешната бременност. В клиниката, с която работим, се спазват конкретни правила за определяне деня на трансфера на ембрионите. Колаборацията с ембриолозите и екипността е от изключителна важност за успеваемостта. До 35-годишна възраст и при първи опит трансферираме максимум два ембриона. В зависимост от качеството и броя на ембрионите се преценява дали трансферът да е на трети или на пети ден. Трансфер се прави само при определена дебелина и качество на ендометриума – лигавицата на матката.

Ембриотрансферът е поредният изключително важен фактор за успеваемостта. Прави се абсолютна бавно и спокойно, без бързане! Наличието на качествена ултразвукова техника е задължителен елемент от процеса заедно с опитна акушерка, която да ръководи ултразвуково катетъра.

След трансфера препоръчваме на жените да лежат 2-4 часа. Назначава се терапия за лутеална подкрепа. Препоръчваме тест за бременност на 12 ден след ембриотрансфера.