ICSI – иксиоплождане

Трябва да се прави разлика между ИНВИТРО и ICSI оплождане!

При инвитрото се събират извадените качествени яйцеклетки след пункцията и се смесват с предварително обработената сперма. Изолирани са само най- качествените сперматозоиди! Разчита се оплождането на яйцеклетката да стане както се случва на живо в природата. Процесът е много сложен и изключително деликатен.

При ICSI процедурата (Интрацитоплазмено Инжектиране на Сперматозоидите) спермата се обработва, изолират се само качествените сперматозоиди, подхранват се и с много фина пипета се засмукват. В пипетата най-напред влиза опашката, а накрая и главичката на сперматозоида. Пипетата е много остра, забива се в яйцеклетката и се инжектира само главичката на сперматозоида. По този начин се избягват увредените сложни механизми, които природата е създала за нормално оплождане. Успеваемостта е много по-голяма в сравнение с инвитро оплождането.