Д-р Гергана Гогова

Акушер-гинеколог

Образование

2013 г.

МУ-Пловдив, специалност „Медицина“

2018 г.

Придобита специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина към МУ-София (след специализация при проф. Тимева и доц. Юнакова)

Курсове и квалификации

 • 2014-2019г. – Софийски симпозиуми по репродуктивна медицина, с международно участие
 • Диагностична и офис хистероскопия – ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен
 • Теоретичен и практически индивидуален курс за репродуктивна хистероскопска хирургия към МБАЛ „Надежда“, София
 • Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка – УАГБ „Майчин дом,“ София
 • Колпоскопия и лечение на преканцерозите на маточната шийка – болница „Токуда,“ София
 • Фетална УЗ диагностика с д-р Филип Дженти, София
 • Кръгла маса „Спешни състояния в акушерството,“ лектор на тема „Сърдечен арест в акушерството“
 • Член e на БЛС и Европейска Асоциация по Репродуктивна Медицина -ESHRE и Европейската Асоциация по Миниинвазивна Хирургия- ЕSGE
 • Владее английски език

Стаж

 • 2018-2021г. – Работи към родилна зала и родилно отделение на САГБАЛ „Д-р Щерев“ София
 • Работи и дава дежурства в АГ болница „Св. София“София
 • 2021-2024г. – Част от екипа на инвитро център „Неовитро“София

Професионални интереси

 • Репродуктивна медицина
 • Гинекологична ендокринология
 • Репродуктивна хирургия
 • Женска консултация
 • Онкопрофилактика

Публикации

 • Юнакова М., Гогова Г., Магунска H., Костов И., Щерев А., Торзия на яйчниците и бременност – диагноза и поведение, САГБАЛ „Д-p Щерев“, София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София, Сп. Акушерство и гинекология, Vol. 56, ISSN 0324-0959, Бр. 7, стр. 30 – 32
 • Юнакова М., Гогова Г., Антонова И., Велева Г., Костов И., Щерев А., Възрастта като предиктивен маркер за изхода от асистираните репродуктивни технологии, САГБАЛ „Д-p Щерев“, София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София, Сп. Акушерство и гинекология, Vol. 56, ISSN 0324-0959, Бр.6, стр. 17 – 20
 • Гогова Г., Диагностициране, профилактика и терапия на карцином на маточната шийка, GP News – брой 3 (202)/март 2017 г, ISSN 1311-4727, Медицинско издателство MEDBOOK, 2017, 42-43