Print this page

Вагинална пластика

ВАГИНАЛНА ПЛАСТИКА следствие на статични заболявания

Това са случаите, когато следствие на бременност и раждане има спадане или деформация на влагалището. Често пъти има и спадане на матката и/или инконтиненция на урина. Операциите могат да се извършат през влагалището или лапароскопски. Влагалищните операции могат да се направят и с ленти или платна за повдигане. Има много техники за тези операции и затова няма да ги разглеждам. Оставам на разположение за всеки, който се интересува и мога да обясня подробно, защото подходът е строго индивидуален и за съжаление е в някои случаи е финансово лимитиран. Оригиналните техники за повдигане са с ленти и платна и са много скъпи. За съжаление в България все още малко пациентки могат да си го позволят. При инконтиненция много оригинална техника е ползването на силиконови перли, чието инжектиране е амбулаторно, но също много скъпо.

Всички скъпи оперативни интервенции се базират на техника въведена от Марион и е доразработена след това от други автори. Всичко може да се постигне чрез операция без скъпо струващи консумативи.

Когато ви е диагностицирано спадане на матка, влагалище, или инконтиненция, не отлагайте за дълго оперативното лечение. С всяка следваща година общото ви здравословно състояние ще се влошава и в даден момент може да се окаже, че не може да бъдете оперирана и това ще ви причинява непрекъснат дискомфорт.

ВАГИНАЛНА ПЛАСТИКА ПО ЖЕЛАНИЕ. Козметични операции.

Можем да постигнем ефекта, който вие желаете. В такива случаи ползваме лазер. Една такава операция протича почти без шиене и сваляне на конци. Зарастването е много бързо