Print this page

Офис хистероскопия

ОФИС  ХИСТЕРОСКОПИЯ

Това е нововъведение на манипулация, която при стандартни условия се прави в операционна, но поради измайсторяването на много фини инструменти сега е възможно да бъде направена и във всеки офис-кабинет. По своята същност е като истинската хистероскопия, но обемът от операции е намален.

Без упойка се въвежда много фина оптична система в кухината на матката и се оглежда шийката и маточната кухина. Системата има и много фин шафт за вкарване на микрохирургични инструменти: ножичка и щипка, чрез които може да се вземе биопсия, да се премахне полип, да се направят много малки корекции на кухината, премахване на сраствания и т.н. Всичко това се прави без упойка и пациентката си тръгва директно от гинекологичния стол.

Предимството е, че не боли, не изисква престой в болницата, манипулацията трае колкото един преглед, но диагностичната стойност е изключително висока.

Неудобството е, че ако се установи по-голям проблем след това се прави хистероскопия с упойка и резектоскоп. При добра предварителна ултразвукова диагностика досега не ми се е налагало да дублирам офис хистероскопията с резектоскопия.